LAKOVACIE PRÁCE

Profesionálne lakovanie v striekacom boxe systémom Glasurit, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu a spĺňa všetky nariadenia VOC.

• Opravy laku

• Tmelenie nerovností

• Lakovanie jednotlivých dielcov

• Leštenie karosérií

• Miešanie farieb Glasurit