ÚVOD

Vitajte v RM-SERVICE, s. r. o. Od roku 2001 neustále napredujeme a zlepšujeme sa, aby sme mohli lepšie uspokojiť Vaše potreby. Našou snahou je zveľaďovať a udržiavať našu klientelu profesionálnym a priateľským prístupom. Snažíme sa nielen o spokojnosť Vás ako zákazníka, ale chceme, aby ste mali pocit, že si neviete predstaviť život bez nás.

Aj vďaka Vám sa nám darí, a preto sme radi, keď nás navštívite i keď len na kus reči...priatelia to predsa robia!
Pondelok až piatok od 7.00 do 16.00 h
Obedňajšia prestávka: 12.00 – 13.00 h