OSTATNÉ SLUŽBY

• Predaj a montáž ťažných zariadení spoločnosti GALIA SLOVAKIA
   (zmluvné pracovisko)

• Predaj pneumatík a diskov na objednávku

• Zmluvný partner poisťovne UNIQA v oblasti opráv motorových vozidiel

• Zabezpečenie doobhliadky pri poistnej udalosti

• Zmluvný partner poisťovní UNIQA, GENERALI, QBE