PNEUSERVIS

• Kompletné prezúvanie pneumatík

• Vyvažovanie

• Opravovanie defektu

• Uskladnenie pneumatík